Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2013

dang ki facebook nhanh nhat

hỏi: làm sao để đăng kí facebook nhanh chóng nhất:

đáp: bạn vào trang m.facebook.com để đăng ký, sẽ nhanh hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét